Kvinner fører an

Har kvinner mer påvirkningskraft i sosiale medier enn menn? I denne Aftenposten-kronikken diskuterer jeg tematikken, samt hvordan sosiale medier endrer sosiale maktstrukturer og bidrar til nye former for samfunnsengasjement. Kronikken stod på trykk i Aftenposten, lørdag den 3.november 2012.

Utdrag:Vi nå er inne i en ny sosial æra – det vokser frem en lyttende og dialogorientert samfunnskultur, hvor sosiale medier har endret betingelsene for samhandling, påvirkning og makt. Mye tyder på at dette er en arena som passer kvinner godt og hvor kvinner langt på vei leder an. Les hele kronikken her :http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kvinner-forer-an-7035624.html

Vist 274 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Fin kronikk! Dette er et tema som er verd å gå i dybden på. Kunne vært moro å visst mer om kjønnsfordeling når det gjelder bruk av sosiale medier i arbeid eller utdanning. Er kvinner i front også her?

Absolutt, her må en gå i dybden. Tenker på en bredere artikkel rundt temaet. Kvinner er signifikant mer aktive på sosiale medier i utdanning. Arbeid er mer likt fordelt.

Kult om du får til å gå mer i dybden på dette. Kunne vært moro å vite både om det er kjønnsforskjeller i type aktiviteter på sosiale medier i utdanning/arbeid + hvilken effekt disse typene aktiviteter har på studiene eller jobben.

Enig at utdanning og arbeid er viktig, men man skal heller ikke underkjenne viktigheten av å skape relasjoner gjennom small talk i sosiale medier, og her er menn milevis unna kvinner. Interessant presentasjon av small talk i sosiale medier og dets funksjon.

Kom over en spennende artikkel som langt på vei støtter mine påstander: Networked Women as a Rising Political Force, Online and Off

Vi har også presentert en studie gjort for Plan Norge i dag og det er slående hvor mye mer aktive kvinner er i sosiale medier når det gjelder humanitære saker og veldedighetssaker enn menn. Svært spennende.

Annonse